Альтернативне фінансування впровадження стратегії: розробка інфраструктурних проектів, державно-приватні партнерства та регіональні контракти

Модуль 1. Загальні питання. Логіка і зміст проекту. Соціально-ґендерний та екологічний аналіз (загальні питання). Технічний аналіз. OBS. WBS. Логічна матриця.

Модуль 2. Основи фінансового управління проектами. Витрати і доходи. Оборотний капітал. Графік амортизації. Кредитування.

Модуль 3. Наскрізні теми: ґендерний аналіз та оцінка впливу на стан навколишнього середовища. Врахування результатів аналізу у проектній документації та під час реалізації проекту.

Модуль 4. Державно-приватні партнерства, регіональні контракти, співпраця з ЄС. Альтернативні фінансові рішення. Визначення фінансових результатів та ефективності проекту.

Модуль 5. Економічний аналіз проекту: механізм, специфіка, результати. Моніторинг та оцінювання проектів.

Модуль 6. Управління провадженням і пропаганда проекту. Закінчення роботи над проектом. Презентації проектів та підведення підсумків.